X
تبلیغات
زولا

.

دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع"کار در ارتفاع"
از جمله فعالیت هایی است که در محیطهای کاری مختلف به صورت روزمره و یا برای انجام برنامه های تعمیر و نگهداری انجام می شود. شرایط خاص کار در ارتفاع، آن را به فعالیتی خاص از نظر نوع مخاطرات و پیامدهای حوادث احتمالی آن تبدیل نموده است. وجود این شرایط اقدامات خاصلی را نیز به منظور حصول اطمینان از برقرار شدن ملاحظات ایمنی، بهداشت و محیط زیست نیاز خواهد داشت. در تدوین این مجموعه سعی شده تا با توجه به شرایط و ملاحظات ذکر شده، یک راهنمای کاربردی برای استفاده در زیر مجموعه های وزارت نفت ارائه شود.

جهت مشاهده فایل کامل دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع بر روی لینک زیر کلیک کنید.


دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع  (PDF)