.

عضویت در گروه ایمنی صنعتی و محیط کاراطلاعیه


قابل توجه دانشجویان، فارغ التحصیلان و اساتید محترم رشته ایمنی صنعتی  و محیط کار


در صورت تمایل جهت عضویت در انجمن علمی ایمنی صنعتی و محیط کار


روزهای


پنجشنبه  10 الی 12 و 16 الی 18


جمعه 10 الی 12


به دفتر انجمن ها واقع در فنی مهندسی یک مراجعه فرمائید.