.

تحلیل حادثه آتش سوزی در پتروشیمی بندر امام

تحلیل حادثه آتش سوزی مورخ 13/5/91در پتروشیمی بندر امام که منجر به کشته شدن 9نفر از پرسنل زحمتکش آتش نشان شده است به صورت power point  دانلود نمایید . 

 

 

 

دانلود