.

مدیریت در سیستم های هوشمند ایمنی 921


منابع امتحانی و جزوات درس : مدیریت در سیستم های هوشمند ایمنی

استاد : جناب آقای مهندس مرتضی منصوری


حجم فایل : 6.5  مگابایت    نوع فایل : ZIP  (حاوی فایل های PDF،PPTوDOCx )

دانلود